روزها و رويدادها ((جلد سوم ))
نويسندگان : على برى ديزجى ، محمد رضا مطيعان ، مجيد تركاشوند

 • فهرست مطالب
 • سخنى در آغاز
 • فصل پائيز: رويدادهاى مهر
 • روز بازگشايى مدارس : اول مهر
 • عمليات ثامن الائمه : شكست حصر آبادان : 5 مهر 1360
 • شهادت سرداران رشيد اسلام : 7 مهر 1360
 • شهادت حجه الاسلام سيد عبد الكريم هاشمى نژاد: 7 مهر1360
 • روز جهانگردى : 7مهر/29 سپتامبر
 • روز سالمندان : 9 مهر
 • هجرت امام خمينى (ره ) از نجف به پاريس : 13 مهر 1357
 • روز جهانى پست : 17 مهر 1253/9 اكتبر 1874
 • روز حافظ: 20 مهر
 • روز جهانى استاندارد: 22 مهر 1325/ 14 اكتبر 1946
 • روز جهانى عصاى سفيد: 23 مهر/15 اكتبر
 • شهادت آيه الله عطاء الله اشرفى اصفهانى : امام جمعه كرمانشاه : 23 مهر 1361
 • فاجعه آتش سوزى مسجد جامع كرمان : 24 مهر 1357
 • هقته پيوند اوليا و مربيان : 30-24 مهر
 • هفته تربيت بدنى و ورزش : 26 مهر تا 2 آبان
 • شهادت آيه الله حاج سيد مصطفى خمينى : اول آبان 1356
 • تاءسيس سازمان ملل متحد: 2 آبان 1324/24 اكتبر 1945
 • هفته كتاب و كتابخوانى : 13- 7 آبان
 • شهادت دانش آموز بسيجى محمد حسين فهميده : روز بسيج دانش آموزى : 8 آبان
 • شهيد آيه الله سيد محمد على قاضى طباطبايى : 10 آبان 1358
 • تبعيد امام خمينى (ره ): 13 آبان 1343
 • روز دانش آموز: 13 آبان 1357
 • تسخير لانه جاسوسى : روز مبارزه با استكبار جهانى : 13 آبان 1358
 • ماجراى ايران گيت : 13 آبان 1365 / 4 نوامبر 1984
 • هفته تربيت : 19-13 آبان
 • ارتحال علامه سيد محمد حسين طباطبايى : 24 آبان 1360
 • رويدادهاى آذر
 • تشكيل بسيج مستضعفين به فرمان امام خمينى (ره ): 5 آذر 1358
 • روز نيروى دريايى ارتش جمهورى اسلامى ايران : 7 آذر
 • شهادت آيه الله سيد حسن مدرس : 10 آذر 1316
 • شهادت ميرزا كوچك خان جنگى : 11 آذر 1300
 • رسميت يافتن قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران : 12 آذر 1358
 • روز جهانى معلولين : 12 آذر / 3 دسامبر
 • روز بيمه : 13 آذر
 • شهادت سرتيپ خلبان احمد كشورى : 15 آذر 1359
 • روز دانشجو: 16 آذر 1332
 • آغاز انتفاضه : 18 آذر 1366 / 9 دسامبر 1987
 • معرفى عراق به عنوان متجاوز از سوى سازمان ملل : 18 آذر 1370
 • تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر: روز جهانى حقوق بشر: 19 آذر 1327 / 10 دسامبر 1948
 • تشكيل شوراى عالى انقلاب فرهنگى : 19 آذر 1364
 • شهادت آيه الله سيد عبدالحسين دستغيب : 20 آذر 1360
 • شهادت آيه الله دكتر محمد مفتح : 27 آذر 1358
 • وحدت حوزه و دانشگاه : 27 آذر
 • فصل زمستان : رويدادهاى دى
 • ميلاد حضرت عيسى (عليه السلام ): 4 دى / 25 دسامبر
 • شهادت آيه الله حاج شيخ حسين غفارى :7 دى 1353
 • تشكيل نهضت سواد آموزى به فرمان امام خمينى (ره ): 7 دى 1358
 • ارسال نامه امام خمينى (ره ) به گورباچف : 11 دى 1367
 • حماسه شهداى هويزه : 16 دى 1359
 • پديده كشف حجاب : 17 دى 1314
 • قتل ميرزا تقى خان امير كبير به دستور ناصر الدين شاه : 18 دى 1230
 • قيام خونين مردم قم : 19 دى 1356
 • عمليات كربلاى 5: نبرد شرق بصره : 19 دى 1365
 • تشكيل شوراى انقلاب به فرمان امام خمينى (ره ): 22 دى 1357
 • فرار شاه از ايران 26 دى 1357
 • شهادت سيد مجتبى نواب صفوى و يارانش : 27 دى 1334
 • رويدادهاى بهمن
 • ورود امام خمينى (ره ) به ايران اسلامى : 12 بهمن 1357
 • تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام : 17 بهمن 1366
 • روز نيروى هوايى ارتش : 19 بهمن 1357
 • عمليات والفجر 8: فتح فاو: 20 بهمن 1364
 • پيروزى نهايى انقلاب اسلامى : 22 بهمن 1357
 • فتواى تاريخى امام خمينى (ره ) عليه سلمان رشدى : 25 بهمن 1367
 • قيام خونين مردم تبريز در چهلم فاجعه قم : 29 بهمن 1356
 • رويدادهاى اسفند
 • ارتحال آيه الله ميرزاى شيرازى : 1 اسفند /1273 24 شعبان 1312
 • روز روحانيت و دفاع مقدس : 1 اسفند 1364
 • گشايش دومين مجلس خبرگان رهبرى : 1 اسفند 1369
 • عمليات خيبر: 3 اسفند 1362
 • ارتحال علامه على اكبر دهخدا: 7 اسفند 1334
 • تاسيس امور تربيتى : 8 اسفند 1359
 • تاءسيس بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامى : 9 اسفند 1357
 • تاءسيس كميته امداد امام خمينى (ره ): 14 اسفند 1357
 • روز درختكارى : 15 اسفند
 • شهادت سيد جمال الدين اسد آبادى : 19 اسفند 1275 / 9 مارس 1897
 • عمليات بدر 19 اسفند 1363
 • تاءسيس بنياد شهيد انقلاب اسلامى : 22 اسفند 1358
 • ارتحال آيه الله سيد ابوالقاسم كاشانى : 23 اسفند 1340
 • انفجار بمب در نماز جمعه تهران : 24 اسفند 1363
 • تغيير تاريخ هجرى به شاهنشاهى : 25 اسفند 1354
 • عمليات والفجر 10: 25 اسفند 1366
 • ارتحال حجه الاسلام و المسلمين سيد احمد خمينى : 25 اسفند 1373
 • بمباران شيميايى حلبچه : 28 اسفند 1366
 • تصويب ملى شدن صنعت نفت ايران : 29 اسفند 1329